فرهنگ جغرافيائي ايران : استان ششم، شهرستانهای آبادان، اهواز، بروجرد، بهبهان، خرم آباد، خرمشهر، دزفول، دشت میشان، شوشتر، گلپایگان

Titre

فرهنگ جغرافيائي ايران : استان ششم، شهرستانهای آبادان، اهواز، بروجرد، بهبهان، خرم آباد، خرمشهر، دزفول، دشت میشان، شوشتر، گلپایگان
Farhang-i ǧuġrāfiyāʼī-i Īrān : ustān-i šišum, Šahristānhā-yi Ābādān, Ahwāz, Buruǧird, Bihbahān, H̱urram Ābād, H̱urramšahr, Dizfūl, Dašt-i Mīšān, Šūštar, Gulpaygān

Auteur(s)

رزم آرا, حسين علي
Razm Āra, Ḥusayn ʿAlī

Date

1951

Sujet(s)

Description

Vols. 1-9 compiled under the general editorship of Hossein Ali Razmar

Format et exemplaire

1 vol. (374 p., avec page de planche) : ill., photo., cartes. ; 29 cm

Droits

Diffusion avec l'accord de l'éditeur

Éditeur(s)

تهران : دايره جغرافيائي ستاد ارتش
Tihrān : Dāyirah-ʼi Ǧuġrāfiyāʼī-yi Sitād-i Artiš

Type de document

Atlas

Lieu de conservation

Bibliothèque universitaire des langues et civilisations

Cote

IEIMI.GV.29.VI

Collections