فرهنگ جغرافيائي ايران : استان هشتم کرمان و مکران، شهرستانهای ایرانشهر، بم، بندرعباس، جیرفت، چاه بهار، رفسنجان، زابل، زاهدان، سراوان، سیرجان، کرمان

Titre

فرهنگ جغرافيائي ايران : استان هشتم کرمان و مکران، شهرستانهای ایرانشهر، بم، بندرعباس، جیرفت، چاه بهار، رفسنجان، زابل، زاهدان، سراوان، سیرجان، کرمان
Farhang-i ǧuġrāfiyāʼī-i Īrān : ustān-i haštum Kirmān wa Makrān, Šahristānhā-yi Īrānšahr, Bam, Bandar ʿAbbas, Ǧiruft, Čāh Bahār, Rafsanǧān, Zābul, Zāhidān, Sarāwān, Sīrǧān, Kirmān

Auteur(s)

رزم آرا, حسين علي
Razm Āra, Ḥusayn ʿAlī

Date

1953

Sujet(s)

Description

Vols. 1-9 compiled under the general editorship of Hossein Ali Razmar

Format et exemplaire

1 vol. (458 p., avec page de planche) : ill., photo., cartes. ; 29 cm

Droits

Diffusion avec l'accord de l'éditeur

Éditeur(s)

تهران : دايره جغرافيائي ستاد ارتش
Tihrān : Dāyirah-ʼi Ǧuġrāfiyāʼī-yi Sitād-i Artiš

Type de document

Atlas

Lieu de conservation

Bibliothèque universitaire des langues et civilisations

Cote

IEIMI.GV.29.VIII

Collections